Medicinskt undantag

Du som inte uppfyller de medicinska kraven kan ibland ändå få ha körkort under vissa förutsättningar. I vissa fall kan körkortet då gälla med begränsningar, till exempel att man bara får köra dagtid.

Transportstyrelsen är restriktiv med att medge undantag från de medicinska kraven och en förutsättning för att medge undantag är att vi bedömer att det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. I vissa fall kan det innebära att körkortet gäller med begränsningar, till exempel att du endast får köra under dagtid eller inom en viss radie från bostaden.

Om din ansökan om dispens godkänns behöver du ansöka om körkortstillstånd igen. Din ansökan prövas då utifrån dina personliga och övriga medicinska förhållanden. 

Innan du ansöker om undantag

Du kan endast ansöka om undantag om du av medicinska skäl fått ditt körkort återkallat eller fått avslag på din ansökan om körkortstillstånd och beslutet vunnit laga kraft, det vill säga när det inte längre går att överklaga. Om du överklagar beslutet prövas din ansökan efter att domstolarnas prövning är klar.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!