Körkortstillstånd

Du behöver ett giltigt körkortstillstånd för att få övningsköra och göra körkortsprov. Det gäller både första gången du tar körkort, om du behöver nytt körkortstillstånd efter återkallelse eller om du redan har körkort men ska ta en ny körkortsbehörighet.

Körkortstillstånd är uppdelat i tre grupper, vilken grupp du ska söka för beror på vilken behörighet du vill ta eller söka tillbaka. 

Om du vill ansöka om körkortstillstånd för grupp 1 (Traktor, AM, A1, A2, A, B och BE) behöver du även skicka in en hälsodeklaration och ett synintyg. Hälsodeklarationen är ett formulär med frågor om din hälsa som du svarar på själv. Väljer du att ansöka via e-tjänsten fyller du i hälsodeklarationen direkt. Många optiker och trafikskolor kan skicka in synintyget digitalt till oss. 

Ansök om körkortstillstånd (grupp 1)

Ansöker du om körkortstillstånd för grupp 2 (C1, C1E, C och CE) alternativt grupp 3 (D1, D1E, D och DE) behöver du även skicka in ett läkarintyg avseende högre behörigheter. 

Ansök om körkortstillstånd (grupp 2 och 3)

Frågor och svar gällande körkortstillstånd

Vill du ta körkort för moped klass I, motorcykel, personbil och lätt lastbil, personbil med tungt släp samt traktor (AM, A1, A2, A, B, BE och traktorkort) ska du ansöka om körkortstillstånd för grupp I.

Du ansöker snabbt och enkelt via vår e-tjänst. Därefter behöver du också skicka in ett synintyg till oss.

Ansök om körkortstillstånd (grupp 1)

Läs mer om moped klass I (AM)
Läs mer om motorcykel (A1, A2, A)
Läs mer om personbil och lätt lastbil (B, BE, B:96.)
Läs mer om traktorkort

Vill du ta körkort för tung lastbil eller buss (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE) ska du ansöka om körkortstillstånd för grupp 2 eller 3, beroende på vilken behörighet du vill ta körkort för.

I grupp 2 ingår behörigheterna Traktor, AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C och CE medan det i grupp 3 även tillkommer D1, D, D1E och DE.

Du ansöker snabbt och enkelt i vår via vår e-tjänst. Därefter behöver du också skicka in ett läkarintyg.

Ansök om körkortstillstånd (grupp 2 och 3)

Läs mer om tung lastbil (C1, C, C1E, CE)
Läs mer om buss (D1, D, D1E, DE)

Om du inte kan ansöka om körkortstillstånd via vår e-tjänst kan du istället beställa en ansökningsblankett via vår blankettsida för körkort.

Beställ blankett

Om du beställer ansökningsblankett för körkortstillstånd grupp 1 får du även hem en hälsodeklaration och ett synintyg, gäller det grupp 2 eller 3 får du utöver ansökningsblanketten hem ett läkarintyg avseende högre körkortsbehörigheter. 

Ansökan skickas ifylld med post till

Transportstyrelsen
701 97 Örebro.

 

Vid undersökning som ligger till grund för intyg som behöver lämnas in i samband med ansökan om körkortstillstånd (synintyg och läkarintyg) behöver du kunna styrka din identitet med hjälp av en giltig id-handling. Om någon nära anhörig med giltig id-handling kan styrka din identitet behöver du inte ha någon id-handling.

Godtagbar id-handling är:

  1. SIS-märkt företagskort, tjänstekort eller identitetskort,
  2. svenskt nationellt identitetskort,
  3. identitetskort utfärdat av Skatteverket,
  4. svenskt körkort,
  5. EU-pass, och
  6. pass utfärdat av Färöarna, Förenade kungariket, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz. (TSFS 2021:62)

Vi prövar din ansökan utifrån personliga och medicinska krav. Om alla de kraven är uppfyllda och alla handlingar kommit in, tar det i normalfallet upptill fyra veckor att få körkortstillståndet. Om du har en digital brevlåda kommer ditt körkortstillstånd att skickas dit. Du kan också se ditt körkortstillstånd på Mina sidor.

I vissa fall kan det framkomma något i den personliga och medicinska prövningen som gör att din ansökan behöver utredas. En utredning kan innebära att du behöver skicka in ett läkarintyg eller att vi behöver hämta information från andra myndigheter, till exempel polisen. Ansökningar som kräver utredning kommer på grund av högt tryck att ta längre tid att hantera än normalfallet.

Ja, under tiden körkortstillståndet är giltigt kan du ta de behörigheter som ingår i gruppen. Exempelvis om du ansöker om Körkortstillstånd för grupp 1 och tar behörighet AM. 1 år senare vill du även ta behörighet B. Om körkortstillståndet fortfarande är giltigt behöver du inte ansöka om ett nytt körkortstillstånd.

Du kan se om du har ett giltigt körkortstillstånd på Mina sidor.

E-tjänsten kräver e-legitimation. Det finns banker som erbjuder begränsat Mobilt BankID till minderåriga och de kan inte användas för att logga in i e-tjänsten. Istället kan du ansöka om körkortstillstånd via en blankett. Blanketten beställer du hem till dig och skickar sedan in den till oss.

Beställ blankett

Om du beställer ansökningsblankett för körkortstillstånd grupp 1 får du även hem en hälsodeklaration och ett synintyg, gäller det grupp 2 eller 3 får du utöver ansökningsblanketten hem ett läkarintyg avseende högre körkortsbehörigheter. 

Blanketten skickas till:
Transportstyrelsen
701 97 Örebro

Det finns ingen åldersgräns för att ansöka. Däremot finns det åldersgräns för att få övningsköra och ta körkort. 

Läs mer om den behörighet som du är intresserad av.

Ett körkortstillstånd gäller i fem år och kan inte förlängas. Om du vill övningsköra eller göra ett förarprov efter att körkortstillståndet slutat gälla, behöver du ansöka om ett nytt.

Nej, ett körkortstillstånd kan inte förlängas. Om du vill övningsköra eller göra ett förarprov efter att körkortstillståndet slutat gälla, behöver du ansöka om ett nytt.

Det kostar inget att ansöka om körkortstillstånd.

Du kan logga in på Mina sidor för att se om vi har tagit emot din ansökan. Här kan du även se om du har ett giltigt körkortstillstånd.

Nej, vi kan inte prioritera ärenden. Vi hanterar ärenden i den ordning som de är mottagna.

Efter återkallelse krävs i vissa fall nytt körkortstillstånd och om du även fått ditt körkort återkallat kan det även krävas nytt förarprov. Information om vad som gäller för dig finns i ditt beslut om återkallelse.

Tänk på att ansöka om körkortstillstånd 6 månader innan spärrtiden löper ut om det är så att du behöver ansöka om nytt körkortstillstånd efter återkallelse.
 
Läs mer om nytt körkort efter återkallelse här

Nej, så länge villkoret inte beror på medicinska skäl krävs inget körkortstillstånd.

Medicinska krav

Det är bara den som uppfyller de medicinska kraven – som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten – som kan få körkortstillstånd. Det ställs som regel högre krav för körkort med behörighet för tung lastbil och buss.

Läs mer om de medicinska kraven här.

Personliga krav

Den som vill ha ett körkort måste vara lämplig med tanke på de personliga omständigheterna. Det kan till exempel innebära att vi tar in uppgifter från andra myndigheter. Om vi bedömer att man inte är lämplig kan man få ett avslag på sin ansökan.

Läs mer om de personliga kraven här.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.