Köra med svenskt körkort i andra länder inom EES

Körkort som tillverkats efter den 19 januari 2013 har samma utseende och innehåll inom hela EES. Samtidigt finns det nationella övergångsregler som skiljer sig åt och som kan ställa till det för dig.

Ditt svenska körkort gäller i andra EES-länder, och du har samma behörigheter där som här. Det gäller även övergångsregler. Men det innebär inte att varje polisman känner till vilka regler som gäller i de olika medlemsländerna.

Ett exempel på en övergångsregel är att den som tog sitt körkort före den 1 juli 1996 i får köra personbil med en totalvikt på över 3,5 ton, så länge behörigheten inte har varit återkallad (eller varit ogiltig av något annat skäl) sedan dess.

Läs mer om de svenska övergångsreglerna.

Ta med dig en ekvivalenstabell

Om du har ett körkort som omfattas av övergångsbestämmelser, kan du ibland behöva visa vilka fordon du har rätt att köra. Ett sätt att bevisa att du har rätt att köra fordonet, är att du tar med dig en kopia av den ekvivalenstabell som tagits fram av EU-kommissionen. Den visar eventuella tillägg och skillnader mellan länderna.

Här hittar du ekvivalenstabellen för alla officiella EU-språk.

Regler i andra länder

Transportstyrelsen ansvarar bara för regler i Sverige och kan därför inte svara på frågor om vad som gäller i andra länder.

På Europakommissionens webbplats finns det information på engelska om regler i olika EU-länder. Här hittar du till exempel de grundläggande reglerna kring promillegränser och att använda mobiltelefon. Här kan du också ladda ner appen ”Åka utomlands”, som innehåller information om många viktiga trafikregler i EU:s medlemsländer.

Läs mer på Europakommissionens webbplats.

Även TISPOL som är ett europeiskt nätverk för Polisen, har information om olika länders regler.

Läs mer på TISPOLS:s webbplats.

Det är ditt ansvar att du uppfyller kraven

Informationen på den här sidan är allmän, det är alltid ditt eget ansvar att se till att du uppfyller kraven för att köra i ett annat land.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!