Personliga krav

Den som vill ha ett körkort måste vara lämplig med tanke på de personliga omständigheterna. Det kan till exempel innebära att vi tar in uppgifter från andra myndigheter. Om vi bedömer att man inte är lämplig kan man få ett avslag på sin ansökan.

Pålitlighet när det gäller alkohol och narkotika

Vi kontrollerar olika register för de senaste fem åren samt gör en bedömning av om den som ansöker är pålitlig i nykterhetshänseende.

I bedömningen tar vi hänsyn till:

  • om man har omhändertagits av polisen enligt lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB).
  • uppgifter från till exempel en dom om att den som ansöker använt alkohol på ett sätt som vi bedömer kan påverka trafiksäkerheten.
  • om man gjort sig skyldig till narkotikabrott eller om det finns andra uppgifter om att den som ansöker använt narkotika.

Brottslighet som kan påverka

Vi kontrollerar om man är misstänkt för eller gjort sig skyldig till något brott de senaste tre åren (fem år vid rattfylleri). Även andra brott än trafikbrott kan påverka möjligheten att få körkortstillstånd. Exempel på brott som kan påverka vår bedömning är:

  • olovlig körning
  • våld eller hot mot tjänsteman
  • vissa upprepade brott som misshandel
  • grova brott som rån eller dråp.

Vi gör en helhetsbedömning av om den som ansöker kan antas respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken.

Vad händer om man inte anses lämplig?

Om vi bedömer att man inte bör ha körkort på grund av tidigare brott eller för att man inte är pålitlig när det gäller nykterhet kan man få avslag på sin ansökan om körkortstillstånd.

Får man avslag på sin ansökan får man en spärrtid. Det innebär att vi bestämmer en tidsperiod då man inte kan få ett körkort. Spärrtiden kan variera, men kan högst bli tre år. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!