Om du kört för fort vid en trafiksäkerhetskamera

Vad händer när Transportstyrelsen får information om att du har gjort dig skyldig till ett brott i trafiken?

Om du gjort dig skyldig till brott i trafiken får vi information om detta. Det kan antingen vara genom en dom eller att du godkänt ett ordningsföreläggande eller ett strafföreläggande. 

Vi bedömer om det är ett brott som ska leda till utredning eller inte. En utredning kan leda till ett körkortsingripande, det vill säga återkallelse eller varning.

I de fall vår utredning visar att det finns grund för ett körkortsingripande, skickar vi en underrättelse där du får möjlighet att lämna dina synpunkter innan vi fattar beslut. Innan du hör från oss behöver du inte göra någonting.

Läs mer om återkallelse

Läs mer om varning istället för återkallelse

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!