Godkända leverantörer av alkolås

Följande leverantörer av alkolås är idag godkända av Transportstyrelsen.

ALCOLOCK Sverige AB

Dignita Systems AB

Dräger Sverige AB

Det räcker inte att installera ett alkolås av rätt fabrikat. Låset måste även vara personligt utfärdat för dig och programmerat på rätt sätt för att uppfylla de krav Transportstyrelsen ställer.

Kontakta din alkolåsleverantör för information om vilket fabrikat samt vilken beteckning som är godkänd.

Det är även godkänd alkolåsleverantör som anvisar serviceställen för installation, service samt den obligatoriska tömningen av information av ditt alkolås som ska ske vid någon tidpunkt tidigast tre månader och senast två månader före villkorstidens slut.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!