Medicinska krav

Det är bara den som uppfyller de medicinska kraven – som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten – som kan få körkortstillstånd. Det ställs som regel högre krav för körkort med behörighet för tung lastbil och buss.

När du ansökt om körkortstillstånd gör vi en bedömning av om du uppfyller de medicinska kraven för att ha körkort. Ifall du har någon sjukdom eller om det finns någon annan orsak som gör att vi behöver göra en medicinsk utredning, kan vi kräva att du skickar in ett särskilt läkarintyg för det. I så fall meddelar vi dig vilken typ av intyg du ska skicka in och när du senast behöver skicka in det.

Sjukdomar och medicinska förhållanden som kan kräva utredning

ADHD, autism och liknande diagnoser

Om du till exempel har ADHD, autism eller liknande diagnos är det i de flesta fall inga problem att få körkortstillstånd. Men du behöver lämna ett läkarintyg som visar aktuell status för din diagnos, vilket vi meddelar dig när du ansökt. Intyget som läkaren ska fylla i finns på sidan Läkarintyg ADHD.

Diabetes

Om du har diabetes och använder något läkemedel för det, behöver du skicka in ett läkarintyg. Intyget som läkaren ska fylla i finns på sidan Läkarintyg diabetes. Om du endast behandlas med kost behövs inget läkarintyg.

Från och med den 1 januari 2022 gäller nya krav för körkort vid diabetes, läs mer om de nya kraven.

Syn

Det krävs att du har minst 0,5 i synskärpa när du ser med båda ögonen (binokulärt). Ska du ta körkort för lastbil eller buss måste du ha minst 0,8 i synskärpa i det bästa ögat och 0,1 i det sämre ögat. Du får använda glasögon eller kontaktlinser.

Vid vissa ögonsjukdomar eller andra förhållanden som kan påverka synen, till exempel dubbelseende, synfältsdefekter och nattblindhet, krävs intyg av en specialist i ögonsjukdomar. På sidan Läkarintyg synfunktioner finns i de fall intyg som läkaren kan fylla i.

Epilepsi

Vid diagnosen epilepsi krävs oftast att du har varit anfallsfri det senaste året för körkort för moped klass I, motorcykel eller personbil. För körkort för lastbil eller buss får du inte ha haft något anfall under de senaste tio åren. Under den tiden får du inte heller ha haft någon behandling med läkemedel mot epilepsi.

Oftast kräver vi att du skickar in ett särskilt läkarintyg.

I särskilda fall kan du som inte uppfyller kraven på tio års anfallsfrihet utan epilepsiläkemedel beviljas undantag, det gäller under förutsättning att ingen läkemedelsbehandling mot epilepsi förekommer.

Alkohol och droger

Om du missbrukar eller är beroende av alkohol, läkemedel eller andra droger kan du inte få körkort förrän du har visat att du är nykter och drogfri under en längre tid.

Om vi bedömer att det är nödvändigt, kan vi kräva att du tar prover och skickar in ett läkarintyg för att visa att du är nykter. Om du under de senaste fem åren blivit dömd för grovt rattfylleri eller upprepade fall av rattfylleri, behöver du alltid skicka in ett sådant läkarintyg.

På sidan Läkarintyg alkohol, narkotika och läkemedel för alkohol och droger finns intyg som läkaren kan fylla i.

När du fått körkortstillstånd så behöver du vanligtvis skicka in ytterligare läkarintyg, för att visa att du fortfarande är lämplig.

Läkarintyg i andra fall

Det finns även andra sjukdomar och medicinska tillstånd som gör att man kan behöva lämna läkarintyg, till exempel vid hjärt- och kärlsjukdom, psykiska sjukdomar och sömn- och vakenhetsstörningar.

När man ansöker om körkortstillstånd får man svara på frågan om man tar några mediciner regelbundet. Det kan innebära att man behöver lämna in läkarintyg.

Det finns dock många mediciner som inte påverkar vår bedömning. Exempel på läkemedel som man inte behöver skicka in läkarintyg om är bland annat p-piller, astmamedicin och receptfria värktabletter.

När du fått körkortstillstånd

Vissa sjukdomar och medicinska tillstånd kan vi behöva följa upp även efter att du fått körkortstillstånd. Det innebär att du kan behöva fortsätta lämna läkarintyg. I så fall meddelar vi dig det i samband med att du får körkortstillstånd.

Olika trafikslag, olika läkarintyg

Transportstyrelsen använder olika läkarintyg inom de olika trafikslagen (väg, järnväg, sjöfart, flyg). Det beror på att de medicinska kraven skiljer sig åt mellan trafikslagen.

Det innebär att om du skickat in ett läkarintyg för till exempel flygcertifikat kan du ändå behöva skicka in ett intyg för ditt körkort.

Har du några frågor om de medicinska kraven?

Har du frågor kan du kontakta vår kundtjänst för körkortsfrågor på 0771-81 81 81.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!