Nyheter för er som bedriver förarutbildning eller förarprövning

Här hittar du nyheter och information som riktar sig till företag och organisationer som bedriver förarutbildning eller förarprövning.

Tillsyn över riskutbildning behörighet B del 2, 2023

Information till utbildare för riskutbildning behörighet B del 2 om resultatet av genomförd tillsyn under 2023.

Publicerades 2024-02-22

Tillsyn över AM-utbildning 2023

Information till utbildare för behörighet AM om resultatet av genomförd tillsyn under 2023.

Publicerades 2024-02-22

Fokusområden 2024

Vi arbetar främst riskbaserat, vilket innebär ett systematiskt arbetssätt för att analysera, värdera och styra urvalet genom prioriteringar. Utifrån detta arbetssätt har vi prioriterat nya fokusområden under 2024 inom tillsyn över förarutbildning.

Publicerades 2024-01-30

Tillsynsavgifter 2024

Transportstyrelsens tar ut tillsynsavgifter för de som bedriver utbildning eller anordnar kunskapsprov inom förarutbildning. Avgiftsavierna planeras att sändas ut enligt nedan.

Publicerades 2023-12-04

Nu kan du få din tillsynsavi digitalt

Om du är ansluten till en digital brevlåda kommer du från och med december 2023 att få din tillsynsavi skickad till din digitala brevlåda.

Publicerades 2023-11-14