Nytt körkort efter återkallelse

Det ska alltid tillverkas ett nytt körkort efter återkallelse. Vad som krävs för att få ett nytt körkort tillverkat efter återkallelse beror bland annat på varför ditt körkort har varit återkallat, om återkallelsetid (spärrtid) har bestämts och i så fall hur lång den har varit och om du har en prövotid på ditt körkort.

I vissa fall utfärdar vi ett nytt körkort utan någon speciell prövning.

I andra fall måste du först ansöka om körkortstillstånd för att ett nytt körkort ska kunna tillverkas. Du kan då behöva lämna läkarintyg för att visa att du uppfyller de medicinska kraven när det gäller nykterhet, drogfrihet, sjukdom eller annat medicinskt förhållande. Du kan även behöva göra ett nytt körkortsprov. När du har ansökt får du information från oss vad som gäller för just dig. 

Du kan snabbt och enkelt ansöka om körkortstillstånd direkt via vår e-tjänst. Tjänsten kräver e-legitimation. Det går även att beställa blanketter via tjänsten Beställ blankett.

Ansök om körkortstillstånd (grupp 1)

Ansök om körkortstillstånd (grupp 2 och 3)

Beställ blankett

Nedan kan du läsa olika exempel på fall och vilken huvudregel som gäller.

Fall 1 - Körkort utan prövotid

Om spärrtiden är ett år eller kortare

a) Om återkallelsen av ditt körkort beror på att du till exempel har kört mot rött ljus eller gjort dig skyldig till fortkörning kan Transportstyrelsen utfärda ett nytt körkort utan någon speciell prövning.

Vi skickar automatiskt en ansökningsblankett (grundhandling) och betalningsavi för tillverkning av nytt körkort till dig. Du ansöker om att tillverka ett nytt körkort genom att skicka in foto och namnteckning på grundhandlingen alternativt fotografera dig på ett av Trafikverkets förarprovskontor. För att körkortet ska kunna tillverkas behöver du även betala in tillverkningsavgiften på 320 kronor.

Trafikverkets förarprovskontor samt krav på fotot för körkortet.

Du får köra igen när:

 • vi har fått ett godkänt fotografi och namnteckning,
 • din återkallelsetid är slut,
 • ditt nya körkort är giltigt.

Du kan se om ditt körkort är giltigt genom att logga in på Mina sidor eller kontakta kundtjänst. 

b) Du måste ansöka om körkortstillstånd om ditt körkort har återkallats på grund av

 • rattfylleri eller grovt rattfylleri
 • grov vårdslöshet i trafik
 • opålitlig i nykterhetshänseende
 • annat allvarligt brott än trafikbrott.

Du kan tidigast ansöka om körkortstillstånd sex månader innan spärrtiden går ut. Körkortstillståndet kan beviljas tidigast två månader före spärrtidens slut.

Om du blir beviljad körkortstillstånd skickar vi automatiskt en ansökningsblankett (grundhandling) och betalningsavi för tillverkning av nytt körkort till dig. Du ansöker om att tillverka ett nytt körkort genom att skicka in foto och namnteckning på grundhandlingen alternativt fotografera dig på ett av Trafikverkets förarprovskontor. För att körkortet ska kunna tillverkas behöver du även betala in tillverkningsavgiften på 320 kronor.

Trafikverkets förarprovskontor samt krav på fotot för körkortet.

Du får köra igen när:

 • vi har fått ett godkänt fotografi och namnteckning,
 • din återkallelsetid är slut,
 • ditt nya körkort är giltigt.

Du kan se om ditt körkort är giltigt genom att logga in på Mina sidor eller kontakta kundtjänst. 

Om spärrtiden är längre än ett år

Om spärrtiden är längre än ett år måste du göra ett nytt förarprov (kunskapsprov och körprov) innan ett nytt körkort kan tillverkas. 

För att få göra ett nytt förarprov måste du ha ett giltigt körkortstillstånd. Du kan tidigast ansöka om körkortstillstånd sex månader innan spärrtiden går ut. Körkortstillståndet kan beviljas tidigast två månader före spärrtidens slut.

Du måste även genomföra riskutbildningen på nytt innan du får göra förarprovet.

För att Transportstyrelsen ska få utfärda ett körkort krävs att du är permanent bosatt i Sverige.

Avslag med spärrtid på din ansökan om körkortstillstånd

Om ditt körkort återkallats och du får avslag med spärrtid på din ansökan om körkortstillstånd, måste du göra ett nytt körkortsprov (kunskapsprov och körprov) innan ett nytt körkort kan utfärdas. Det gäller oavsett varför du fått körkortet återkallat eller hur lång spärrtiden är.

För att få göra ett nytt körkortsprov måste du ha ett giltigt körkortstillstånd. Om du ska ansöka om körkortstillstånd kan du göra det tidigast sex månader innan spärrtiden går ut. Körkortstillståndet kan beviljas tidigast två månader före spärrtidens slut.

Du måste även genomföra riskutbildningen på nytt innan du får göra körkortsprovet.

För att Transportstyrelsen ska få utfärda ett körkort krävs att du är permanent bosatt i Sverige.

Fall 2 - Körkort med prövotid

I Sverige får du en prövotid på antingen ett eller två år om du tar körkort utan att ha någon giltig körkortsbehörighet sedan tidigare. Ett års prövotid får du som tar AM som första behörighet. Du som tar behörighet A1, A2, A, B eller BE får en prövotid på två år, även om du har tagit AM sedan tidigare.

Prövotid innebär att om du under prövotidsperioden gör dig skyldig till någon förseelse som leder till att körkortet återkallas, måste du göra ett nytt förarprov (kunskapsprov och körprov) om du ska ta om A1, A2, A, B, eller BE alternativt ny utbildning och kunskapsprov om du ska ta om AM.

För att få göra ett nytt förarprov måste du ha ett giltigt körkortstillstånd. Om du ska ansöka om körkortstillstånd kan du göra det tidigast sex månader innan spärrtiden går ut. Körkortstillståndet kan beviljas tidigast två månader före spärrtidens slut.

För behörigheterna A1, A2, A och B måste du även genomföra riskutbildning på nytt innan du får göra förarprov. Även den som tar nytt körkort efter att ha fått sitt körkort återkallat får en prövotid.

För att Transportstyrelsen ska få utfärda ett körkort krävs att du är permanent bosatt i Sverige.

Fall 3 - Nytt körkort efter sjukdom

Du måste ansöka om körkortstillstånd om ditt körkort har återkallats på grund av sjukdom eller annat medicinskt förhållande eller om det har återkallats på grund av att du inte lämnat in läkarintyg eller bevis om godkänt om förarprov.

Om du blir beviljad körkortstillstånd så skickar vi automatiskt en ansökningsblankett (grundhandling) och betalningsavi för tillverkning av nytt körkort till dig. Du ansöker om att tillverka ett nytt körkort genom att skicka in foto och namnteckning på grundhandlingen alternativt fotografera dig på ett av Trafikverkets förarprovskontor. För att körkortet ska kunna tillverkas behöver du även betala in tillverkningsavgiften på 320 kronor.

Trafikverkets förarprovskontor samt krav på fotot för körkortet.

Du får köra igen när:

 • vi har fått ett godkänt fotografi och namnteckning,
 • ditt nya körkort är giltigt.

Du kan se om ditt körkort är giltigt genom att logga in på Mina sidor eller kontakta kundtjänst. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.