Sjöfartsseminarium 2020

Den 5-6 februari 2020 hölls Transportstyrelsens årliga sjöfartsseminarium på Piperska muren i Stockholm.

Tema för årets seminarium var "Omställning – sjöfarten i en föränderlig värld" vilket behandlades utifrån tre huvudpunkter:

  • Klimatet och den omställning som krävs för att sjöfarten ska bli klimatneutral.
  • Godset och hur vi kan ställa om för att få mer gods transporterat på köl.
  • Arbetet ombord: sociala villkor, #lättaankar, framtidens kompetensbehov och hur vi kan attrahera nya och kommande generationer att gå ombord.

Sammanfattning

Sammanfattning av Sjöfartsseminarium 2020

Ordmoln från klimatpanelen (vilken åtgärd anser du har störst effekt på att minska sjöfartens klimatpåverkan)

Program

Programmet

Presentation av ämnen och talare

Presentationer

Presentation Föreläsare 
Transportstyrelsens sjöfartsseminarium Åsa Tysklind
Nationella godstransportrådet
Pia Berglund
Inrikes sjöfart- och närsjöfart
Inre vattenvägar - vad är nytt? Johan Skogwik
Transportstyrelsen
Johan Wahlström
Sjöfartsverket
Överflyttning från väg till närsjö i praktiken Lars Green
Green Consulting Group
Att frakta hus sjövagen Sofia Franzén
Lindbäcks Bygg
Effekter på havsmiljön av att flytta över godstransporter från vägtrafik till sjöfart Eva-Lotta Sundblad
Havsmiljöinstitutet
Utbildas tillräckligt med sjöbefäl? Ted Bågfeldt
Linnéuniversitetet
Fredrik Olindersson
Chalmers
Sjöfartskonvojen Per Barkman
CrewComp AB
Människan i framtidens sjöfart Carl Hult
Gesa Praetorius
Linnéuniversitetet
Sjömännens arbets- och levnadsvillkor

Erika Persson
Malin Ekeström
Transportstyrelsen

Vad gör myndigheten?

Christina Östberg
Transportstyrelsen

Pinkwashing eller sjösäkerhet? Hur går vi från ambition till aktion? Cecila Österman
Linnéuniversitetet
#lättaankar

Cajsa Jersler Fransson
Sjöfartsverket

Vågrätt - för en arbetsmiljö i världsklass Svensk Sjöfart
Klimat och sjöfart Sven Hunhammar
Trafikverket
Transportstyrelsens arbete för att minska klimatpåverkan från sjöfart Sofia Malmsten
Andrea Ahlberg
Transportstyrelsen
Med vägfärjan som vägen mot klimatneutralitet Erik Froste
Färjerederiet, Trafikverket
En mindre rederiverksamhets möjligheter och hinder till fossilfri hållbar drift Henrik Börjesson
Börjessons
Mot verklig hållbar sjöfart Wallenius Marine
Furetank, IMO 2050 - med LNG och LBG i tanken Lars Höglund
Furetank
Miljöhänsyn i sjöfartens organisationskulturer Mats Hammander
Linnéuniversitetet
Tematillsyn av säkerhetskultur - ett verktyg också inom sjöfart? Sixten Nolén
Malin Liljenborg

Transportstyrelsen
Sjöfartsforskning och innovation i allmänhet och branschprogrammet Hållbar sjöfart i synnerhet Åsa Burman
Lighthouse
Tillhandahållande av hamntjänster och finansiell insyn i hamnar Christina Berlin
Transportstyrelsen

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!