Fartygsägarbyte

Registrering i fartygsregistret

Den som köper ett fartyg ska anmäla innehavet till Sjöfartsregistret så att fartyget kan registreras i fartygsregistret. Mer information om inskrivning och registrering finns under Fartygsregistret.

Anmälan om innehav görs på blankett - anmälan om inskrivning av förvärv av registrerat skepp eller andel däri.

Beslut om säkerhetsbesättning

När ett fartyg byter ägare kan beslutet om säkerhetsbesättning behöva ändras. Det gäller exempelvis om beslutet är knutet till den tidigare ägaren eller om någon fartygsuppgift har ändrats.

Information om beslut om säkerhetsbesättning finns här.

Om beslutet behöver ändras ska en ansökan om ändring av beslut om säkerhetsbesättning göras på avsedd blankett.

Certifiering av fartyget

Om fartyget är certifierat av Transportstyrelsen för att kunna användas för sjöfart kan vissa certifikat påverkas av ägarbytet. Det gäller i första hand certifikat/dokument om godkänd säkerhetsorganisation och passagerarfartygscertifikat.

Den nya ägaren bör kontakta Transportstyrelsens Kundtjänst för sjöfartstillsyn för att identifiera vilka certifikat som behöver ändras.  Mejla till  sjofartstillsyn@transportstyrelsen.se eller ring, 0771-25 60 70.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!