Sjöfartsseminarium 2024

Transportstyrelsens årliga sjöfartsseminarium är ett forum för alla som är verksamma i sjöfartsbranschen och tanken är att erbjuda alla intressenter i sjöfartsklustret en mötesplats där vi tillsammans kan mötas och ha en dialog om aktuella ämnen. 

Nästa seminarium kommer att hållas den 7-8 februari på Garnisonen i Stockholm och kommer att belysa skärgårdstrafikens möjligheter, den svenska sjöfartspolitiken och transportköparnas roll i omställningen. Efter seminariet den 7 februari kommer vi att ha ett middagsmingel på K-Märkt. Väl mött!

Har du frågor?

Har du frågor om Sjöfartsseminarium eller förslag på ämnen, föreläsare m.m. kontakta oss på sjofartsseminarium@transportstyrelsen.se.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!