SORA

TSL7628

Den här blanketten används av drönaroperatörer som ansöker om tillstånd för verksamhet med obemannade luftfartyg i den specifika kategorin och för att uppvisa regeluppfyllnad för SORA

Blanketten är ett komplement till blankett TSL7124 ” Ansökan om operativt tillstånd för obemannade luftfartyg”

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.