B8 hot mot luftfartyg i luften (APP/ACC)

BSL14048

Den här blanketten används av leverantörer av flygtrafiktjänst vid hot mot luftfartyg i luften i andra områden än i närheten av flygplatser.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.