Ansökan om luftvärdighetsgranskning av  EASA luftfartyg

TSL7216

Den här blanketten används av luftfartygets ägare, brukare eller kontrakterad luftvärdighetsorganisation (CAMO/CAO) som saknar granskningsrättigheter.
Transportstyrelsen utför luftvärdighetsgranskning och utfärdar granskningsbevis (ARC), debitering sker enligt gällande taxa.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.