Ansökan om typcertifikat, ändringar och reparationer

TSL7403

Den här blanketten används vid ansökan om typcertifikat (TC), tillägg till
typcertifikat (TTT), ändringar av TC och TTT, samt vid godkännande av
reparationer enligt kraven i TSFS 2020:85.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.