One off

TSL7465

Den här blanketten är avsedd för underhållsorganisationer med Del 145- eller Del CAO tillstånd som vill utfärda en engångsauktorisation till en icke behörig tekniker.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.