EASA Form 51 Application for significant changes or variation of scope and terms of Part 21 POA

TSL7043

Den här blanketten är avsedd för innehavare av tillverkningstillstånd i enlighet med förordning (EU) no 748/2012 Del 21, kapitel G. Blanketten används vid ansökan om godkännande av betydande förändringar av tillverkningsorganisationen.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.