Anmälan om innehav av luftfartyg enligt Lag (1922:382)

TSL7639

Den här blanketten används av ägare och innehavaren av luftfartyg för att anmäla innehav av luftfartyg enligt Lag (1922:382) angående ansvarighet för skada i följd av luftfart.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.