Anmälan om att innehav av luftfartyg har upphört

TSL7644

Den här blanketten används av ägare och innehavare till luftfartyg för att anmäla att innehav av luftfartyg har upphört.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.