Ansökan om inskrivning av förvärv av registrerat luftfartyg eller andel däri

TSL7631

Den här blanketten används av ägare till luftfartyg för att ansöka om inskrivning av förvärv i registrerat luftfartyg.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.