Skill test and proficiency check balloon

TSL7250

Denna blankett skall användas vid:

 

  • Förlängning, förnyelse samt förstagångsutfärdande av ballongcertifikat (BPL).
  • Utökning av befogenheter till annan klass eller grupp.
  • Utökning av behörighet för kommersiell trafik.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.