BASA TIP-L Part FCL licence application form

TSL7356

Den här blanketten används vid ansökan och flygprov för utfärdande av PPL, SEP, MEP samt mörker- och/eller instrumentbehörighet baserat på motsvarande FAA-certifikat och behörighet(er) i enlighet med BASA-avtalet.

De grundläggande kraven för att kunna söka framgår av förstasidan i blanketten.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.