ATPL (A) type rating multi-pilot (A) and single-pilot complex (A) high performance

TSL7077

Den här blanketten är avsedd för flygskolor (ATO), piloter och kontrollanter

  • vid förlängning av typbehörighet och vid flygprov för trafikflygarcertifikat (ATPL) 
  • vid flygprov för typbehörighet och förnyelser av typbehörighet, och  
  • vid klassbehörighetsprov för komplexa enpilotsflygplan med hög prestanda.

För dig som genomfört ett flygprov

Transportstyrelsen genomför en enkätundersökning för dig som genomfört ett flygprov och vi ser gärna att du deltar i denna undersökning. Den tar endast några minuter att svara på.

Undersökningen är ett viktigt redskap i vår tillsynsverksamhet, i vidareutbildningen av kontrollanter och i förbättringen av flygproven.

Gå till enkätundersökning

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.