Ansökan om utfärdande / förlängning / förnyelse av behörighetsbevis för AFIS-elev

TSL7558

Blanketten används av AFIS elever för att ansöka om behörighetsbevis för elev.

Alla ansökningar gällande certifikat, flygprov och PC kan e-postas till: certifikat.w3d3@transportstyrelsen.se eller till Transportstyrelsen, 601 73 Norrköping

OBS! Vi accepterar endast Pdf-filer!

Var noga med att i ämnesraden i mejlet ange vad ärendet gäller och vilket certifikat/behörighetsbevis det avser.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.