Instrument Rating (IR) and Basic Instrument Rating (BIR) Aeroplane

TSL7371

Den här blanketten är avsedd för piloter och kontrollanter som protokoll vid flygprovet för instrumentbehörighet (IR) för flygplan och grundläggande instrumentbehörighet (BIR) för flygplan, första dag för examination mot BIR den 9 september 2021.

För dig som genomfört ett flygprov

Transportstyrelsen genomför en enkätundersökning för dig som genomfört ett flygprov och vi ser gärna att du deltar i denna undersökning. Den tar endast några minuter att svara på.

Undersökningen är ett viktigt redskap i vår tillsynsverksamhet, i vidareutbildningen av kontrollanter och i förbättringen av flygproven.

Gå till enkätundersökningen.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.