Blanketter för luftfart


Sökresultat

Blankettnamn Blankettnummer
6 månaders erfarenhet vartannat år loggbok
Version 1. 2023-11-27
TSL7714
ADS ansökningsformulär
Version 1. 2021-12-14
TSL7434
Air traffic incident report
L1722
Allvarligt tillbud med motordrivet luftfartyg/Accident/Serious Incident Reporting Form for Powered Aircraft Rapport om haveri
Version 6. 2012-11-20
L1592
AMP Revision (english)
Version 2. 2023-05-05
TSL7179
Anmälan gällande förändring i säkerhetsgodkännande, luftfartsskydd
Version 1.0. 2017-05-10
TSL7656
Anmälan om att göra flygmedicinska undersökningar och bedömningar av kabinbesättning
Version 2. 2014-06-10
TSL7606
Anmälan om att innehav av luftfartyg har upphört
Version 2. 2023-10-30
TSL7644
Anmälan om innehav av luftfartyg
Version 5. 2023-10-12
TSL7638
Anmälan om innehav av luftfartyg enligt Lag (1922:382)
Version 2. 2023-10-30
TSL7639
Anmälan SA KC
Version 2. 2021-11-01
TSL7247
Annex I aircraft attachment to form
Version 3. 2022-09-30
TSL7347
Ansökan fristående luftvärdighetsgranskare Del-ML
Version 3. 2021-05-27
TSL7357
Ansökan kontrollantbehörighet ballongflygare Del-BFCL
Version 1. 2021-03-09
TSL7317
Ansökan om anteckning av innehav av inteckning
Version 2. 2012-11-20
TSL7633
Ansökan om auktorisation enligt FCL.945
Version 1. 2015-07-06
TSL7576
Ansökan om avregistrering
Version 1. 2024-03-26
TSL7640
Ansökan om behörighet för avancerad flygning för flygplan enligt Del-FCL
Version 2.0. 2018-09-19
BSL14387
Ansökan om behörighetsbevis för uppvisningsledare
Version 5. 2015-06-17
TSL7594
Ansökan om byte av certifikatstyp
Version 2. 2023-11-29
TSL7464
Ansökan om certifiering av EDD-team som används för säkerhetskontroll av frakt och post
Version 2. 2021-01-07
TSL7071
Ansökan om certifiering som EDD-instruktör
Version 1. 2021-07-22
TSL7380
Ansökan om Dry Lease
Version 2. 2023-10-02
TSL7597
Ansökan om dödning av inteckning
Version 1. 2012-11-20
TSL7635
Ansökan om ELOS
Version 1. 2020-09-24
TSL7231
Ansökan om förlängning / förnyelse / utökning av behörighetsbevis för AFIS-personal
Version 5. 2021-06-10
TSL7367
Ansökan om förlängning / förnyelse av certifikat för ultralätt flygplan
Version 2. 2022-12-30
TSL7461
Ansökan om förlängning av certifikat för flygläkare/AME
Version 2.0. 2019-06-18
TSL7604
Ansökan om godkännande av konstruktionsorganisation
Version 1. 2021-06-18
TSL7368
Ansökan om godkännande av säkerhetsansvarig
Version 3. 2021-11-29
TSL7289
Ansökan om godkännande för nationellt flygplatscertifikat
Version 1. 2020-09-24
TSL7223
Ansökan om grundläggande kvalificering av FSTD, förutom för instrumentutbildningshjälpmedel (BITD)
Version 2.0. 2018-02-05
TSL7552
Ansökan om inrättande av flygplats
Version 2. 2021-03-17
TSL7221
Ansökan om inskrivning av förvärv av registrerat luftfartyg eller andel däri
Version 2. 2012-11-20
TSL7631
Ansökan om inskrivning av nyttjanderätt i registrerat luftfartyg eller andel däri
Version 2. 2012-11-20
TSL7632
Ansökan om inteckning i registrerat luftfartyg
Version 2. 2012-11-20
TSL7634
Ansökan om kabinbesättningsintyg
Version 1. 2020-05-26
TSL7131
Ansökan om konvertering av nationell behörighet för avancerad flygning och instruktörer för avancerad flygning
Version 1. 2022-11-04
TSL7394
Ansökan om miljö och luftvärdighetshandlingar för EASA luftfartyg
Version 5. 2022-10-10
TSL7009
Ansökan om nationella miljö- och luftvärdighetshandlingar
Version 1. 2016-09-21
TSL7583
Ansökan om operativt tillstånd för obemannade luftfartyg
Version 4. 2022-08-25
TSL7124
Ansökan om registerkontroll för luftfartsskydd
Version 2. 2024-05-21
TS8067
Ansökan om säkerhetsgodkännande för fraktagent
Version 2. 2021-01-08
TSL7288
Ansökan om säkerhetsgodkännande för känd avsändare
Version 1. 2021-01-11
TSL7248
Ansökan om säkerhetsgodkännande som EDD företag
Version 1. 2021-07-22
TSL7035
Ansökan om tidsbegränsat godkännande av nationell tillverkningsorganisation enligt TSFS 2020:85, kapitel F
Version 1. 2022-09-28
TSL7444
Ansökan om tillfälligt flygtillstånd för icke EASA-luftfartyg
Version 1. 2012-11-30
TSL7590
Ansökan om tillgodoräknande av styrkta kunskaper "examination credit" inom Del-66
Version 4. 2022-01-14
TSL7407
Ansökan om tillgång till information från det europeiska centrala upplaget
Version 2.0. 2019-01-03
BSL14422
Ansökan om typcertifikat, ändringar och reparationer
Version 1. 2021-09-01
TSL7403
Ansökan om typexamination inom Del-66
Version 2. 2016-04-06
TSL7550
Ansökan om typintyg för NUH, NUS, NLH och NLS
Version 1. 2022-05-04
TSL7482
Ansökan om typintyg NUF-NLF
Version 2. 2022-04-28
TSL7481
Ansökan om typutvärdering
Version 1. 2024-04-18
TSL7751
Ansökan om uppsläpp av obemannade friballonger med lätt last
Version 1. 2015-09-16
TSL7596
Ansökan om utfärdande / förlängning / förnyelse av behörighetsbevis för AFIS-elev
Version 2.0. 2018-11-15
TSL7558
Ansökan om utfärdande av ballongflygarcertifikat Del-BFCL
Version 1. 2021-03-09
TSL7318
Ansökan om utfärdande av behörighetsbevis för mörkerflygning
Version 3. 2021-09-01
TSL7379
Ansökan om utfärdande av instruktörsbehörighet MCCI (A) / STI (A) enligt DEL-FCL
Version 2. 2013-10-30
TSL7573
Ansökan om utfärdande av språkkontrollantauktorisation (LA)
Version 2. 2020-05-14
TSL7171
Ansökan om utfärdande/utökning av instruktörsbehörighet MCCI (H)/STI (H) enligt DEL-FCL (helikopter)
Version 1. 2013-10-30
TSL7574
Ansökan om utökad behörighet i certifikat för flygläkare
Version 1. 2019-06-19
TSL7036
Ansökan om ändring av tillstånd Del 147 eller MTOE-handbok
Version 1. 2020-04-07
TSL7133
Ansökan om ändring i godkännande av konstruktionsorganisation
Version 1. 2021-12-14
TSL7436
Ansökan operativ licens
Version 4. 2017-09-19
TSL7598
Ansökan utfärdande behörighetsbevis AFIS-personal
Version 2.0. 2018-11-15
TSL7561
Ansökan-anmälan om ändrade mottagningsuppgifter i certifikat för flygläkare
Version 2.0. 2018-03-22
TSL7603
Ansökan-om-gemensamt-EU-certifikat-för-flygplats
Version 1. 2020-09-24
TSL7224
Ansökan-om-två-separata-EU-certifikat-för-flygplats-Flygplatsen
Version 1. 2020-09-24
TSL7225
Ansökan-om-två-separata-EU-certifikat-för-flygplats-Flygplatsoperatör
Version 1. 2020-09-24
TSL7226
Ansökan-om-undantag-från-krav-i-EU-föreskrifter-för-flygplatser-AltMoc
Version 1. 2020-09-24
TSL7230
Ansökningsmall manuell hantering drönarkort
Version 3. 2022-06-10
TSL7360
Appendix to the application for register control for aviation security, for persons under 18
Version 1. 2020-01-27
TSL7111
Application and report form for LAPL(A) Proficiency check or skill test onTMG
Version 2. 2023-11-24
TSL7666
Application for "direct approval" of theoretical or practical element of type training
Version 2. 2016-04-06
TSL7551
Application for a CCTO or AOC operator to provide initial cabin crew training and/or issuing cabin crew attestation
Version 1. 2020-02-18
TSL7130
Application for an ATO Approval
Version 2. 2020-08-25
TSL7255
Application for check of Criminal Records
Version 5. 2023-06-26
TSL7129
Application for direct charter flights for british operators
Version 1. 2021-08-27
TSL7374
Application for direct charter flights for EU operator
Version 1. 2021-08-27
TSL7375
Application for exemption
Version 1. 2012-11-20
TSL7643
Application for issue revalidation renewal of Student Air Traffic Controller ATCO licence ratings and endorsement
Version 3. 2023-09-21
TSL7654
Application for permission to fly within Swedish airspace with foreign registered aircraft which has not an approved ICAO CoA or EASA Permit to fly.
Version 1. 2022-11-15
TSL7500
Application for revalidation or renewal of instructor certificates, for aeroplane
Version 9. 2023-10-31
TSL7406
Application for theoretical examinations for pilot students at a non-Swedish training organisation
Version 6. 2024-04-26
TSL7056
Application for traffic permit for charter flights to and from Sweden
Version 4. 2023-04-27
TSL7595
Application for validation flight engineer
Version 4. 2012-11-19
TSL7568
Application for validation of Flight Crew Licence – Commercial operations
Version 2. 2021-03-12
TSL7319
Application for validation of Flight Crew Licence – Private operations
Version 1. 2022-06-17
TSL7486
Application form for conversion of ATPL, PPL, SPL and BPL
Version 5. 2023-07-20
TSL7346
Application form for language proficiency endorsement
Version 6. 2023-10-13
TSL7663
Application form for the Transfer of Medical Records
Version 2. 2023-01-26
L1873
Application of reduced training
Version 4. 2024-02-21
TSL7047
Application to carry forbidden dangerous goods
Version 5. 2024-01-15
TSL7608
Application to exchange the state of issue of ATCO/Student licence to Sweden
Version 1. 2016-01-18
TSL7578
Application to perform Specialized Operations-Aerial Work in Sweden
Version 3. 2022-10-26
TSL7398
Assessment of Competence Instructor Sailplane, initial issue and recency
Version 3. 2023-10-03
TSL7212
ATPL (A) type rating multi-pilot (A) and single-pilot complex (A) high performance
Version 13. 2024-05-20
TSL7077
ATPL / type rating skill test or proficiency check for single- or multi-pilot helicopter
Version 7. 2024-03-18
TSL7076
Authorisation for check of criminal records
Version 7. 2024-02-06
TSL7239
Avanmälan av registerkontrollerad person inom luftfartsskydd
Version 2. 2023-06-16
TSL7240
B2- Avlimiteringsprov inom Del-66
Version 1. 2022-10-28
TSL7478
B3 Röd Torn checklista haveri med känd haveriplats
Version 1. 2015-10-15
BSL14043
B4 Grön Torn checklista varningslarm
Version 1. 2015-10-15
BSL14044
B5 Gult Torn checklista förmodat haveri eller haveri med okänd haveriplats
Version 1. 2015-10-15
BSL14045
B6 hot mot luftfartyg i luften
Version 1. 2015-10-15
BSL14046
B7 varningslarm förmodat haveri eller haveri med okänd haveriplats
Version 1. 2015-10-15
BSL14047
B8 hot mot luftfartyg i luften
Version 1. 2015-10-15
BSL14048
BASA TIP-L Part FCL licence application form
Version 4. 2023-10-30
TSL7356
Basic Practical Experience Logbook for Military Aircraft
Version 2. 2023-10-11
TSL7460
Begäran om dubblett av certifikat
Version 3. 2013-04-01
TSL7572
Begäran om dubblett av medicinskt intyg
Version 2. 2013-03-15
TSL7605
Begäran om förvaring av nationella certifikat eller behörighetsbevis
Version 2. 2021-02-02
TSL7300
Begäran om tillfälligt upphävande eller återkallande av certifikat enl. ARA FCL 250b
Version 6. 2023-08-31
TSL7295
Begäran om tillfälligt upphävande eller återkallande av flygledarcertifikat
Version 4. 2023-08-31
TSL7296
Behörighet att ansöka om registerkontroll för luftfartsskydd
Version 8. 2024-04-15
TSL7238
Behörighet för bogsering av segelflygplan och bogsering av släp
Version 3. 2023-08-11
TSL7061
Behörighetsansökan som säkerhetshandläggare i REKON
Version 1. 2023-09-11
TSL7709
Behörighetsansökan som säkerhetshandläggare i REKON
Version 1. 2023-09-11
TSL7709
Behörighetsbevis för ensamflygning, eng
Version 2. 2021-07-21
TSL7316
Behörighetsbevis för ensamflygning, sv
Version 3. 2021-07-21
TSL7315
Bemanning
Version 1. 2023-08-28
TSL7704
Bilaga till ansökan om registerkontroll för luftfartsskydd, för personer under 18 år
Version 1. 2020-01-29
TSL7098
Bill of sale
Version 1. 2023-12-19
TSL7641
Bird strike reporting form
Version 6. 2012-11-20
L1378
Blankett för flygresenärer med funktionsnedsättning som har klagomål på sin resa
Version 1. 2020-01-17
TSL7096
Blankett för ifyllande av medicinskt flygprovsprotokoll
2017-04-26
TSL7601
Blankett för redovisning av insända dokument part 21
Version 3. 2023-10-30
TSL7707
Certifiering för leverantörer av flygtrafiktjänster
Version 1. 2022-11-25
TSL7651
Certifiering som USSP
Version 1. 2023-08-04
TSL7682
Certifikat för ultralätt
Version 7. 2021-06-10
TSL7660
Checklista för import av begagnade luftfartyg från tredje land
Version 2. 2020-06-02
TSL7010
Checklista för import av nya luftfartyg
Version 1. 2020-06-02
TSL7012
Checklista för utfärdande av miljö- och luftvärdighetshandlingar för nytt EASA luftfartyg (Del-M och Del-ML)från tredje land
Version 2. 2022-03-24
TSL7205
Checklista för utfärdande av nationella miljö- och luft-värdighetshandlingar
Version 2. 2020-11-09
TSL7214
Checklista för överföring av begagnade luftfartyg från EU/EASA
Version 5. 2024-03-06
TSL7011
Compliance checklist (CCL) för grundläggande säkerhetsutbildning och utfärdande av kabinbesättningsintyg
Version 1. 2020-06-24
TSL7123
CPL Aeroplane
Version 10. 2022-08-29
TSL7259
Dangerous goods occurrence report
Version 1. 2017-04-18
BSL 14259
Declaration for PBN
Version 2. 2017-12-15
TSL7557
Declaration NCC/SPO (english)
Version 5. 2022-10-31
TSL7186
Deklaration av marktjänst
Version 1. 2020-09-24
TSL7233
Deklaration ballongverksamhet, (svenska)
Version 4. 2023-03-20
TSL7344
Deklaration från ADS för praktisk utbildning STS tillägg 6
Version 1. 2023-12-05
TSL7719
Deklaration från operatörer för praktisk utbildning STS tillägg 4
Version 1. 2023-12-05
TSL7720
Deklaration NCC/SPO (svenska)
Version 5. 2022-10-31
TSL7185
Deklaration segelflygverksamhet, (svenska)
Version 1. 2021-04-29
TSL7342
Demonstration of practical experience – Type evaulation
Version 4. 2024-06-10
TSL7752
Deregistering records check personnel for aviation security
Version 2. 2020-09-01
TSL7241
Digital archive compliance checklist
Version 2. 2021-05-11
TSL7219
Dokumentation av grundläggande civila erfarenheter
Version 2. 2023-10-12
TSL7314
Dödande av inteckningshandling eller inteckning enligt lagen om dödande av förkommen handling
Version 4. 2024-01-01
TSL7636
EASA Form 1
Version 3. 2018-02-20
TSL7160
EASA form 1 CAO
Version 3. 2020-03-19
TSL7159
EASA Form 12
Version 1. 2019-11-27
TSL7039
EASA Form 123 – Dokumentering av standardändring/standardreparation (SC/SR)
Version 1. 2015-10-09
TSL7577
EASA Form 15b Airworthiness Review Certificate (för A4)
Version Utgåva 6 (TS utgåva 7). 2023-06-12
TSL7167
EASA Form 15c Airworthiness Review Certificate (för A4)
Version Utgåva 4 (TS utgåva 4). 2023-06-09
TSL7166
EASA Form 19 - Application for the initial amendment renewal of Part-66 Aircraft Maintenance Licence (AML)
Version 3. 2020-09-29
TSL7237
EASA Form 19 -Ansökan om utfärdande, ändring, förnyelse av Del-66 certifikat för luftfartygsunderhåll -Flygteknikercertifikat, (AML)
Version 4. 2022-11-15
TSL7236
EASA Form 2
Version 6. 2024-01-31
TSL7161
EASA Form 2
Version 6. 2024-01-31
TSL7161
EASA Form 2 Bilaga 145 AUB, NLO, CAO och CAMO
Version 6. 2023-05-12
TSL7162
EASA Form 2 Bilaga AOC
Version 1. 2023-11-13
TSL7587
EASA Form 2 Bilaga NCC/NCO/SPO (SpA)
Version 1. 2023-11-29
TSL7716
EASA Form 2 Bilaga NCC/NCO/SPO (SpA) Engelsk
Version 1. 2023-11-30
TSL7717
EASA Form 2 Bilaga ORA (ATO)
Version 5. 2022-02-14
TSL7182
EASA Form 2 Bilaga ORA (FSTD)
Version 1. 2021-03-09
TSL7309
EASA Form 2 Bilaga SPO Authorisations
Version 2.0. 2018-10-01
TSL7586
EASA Form 21
Version 2. 2021-06-24
TSL7312
EASA Form 4
Version 4. 2023-01-12
TSL7165
EASA Form 4
Version 4. 2023-01-12
TSL7165
EASA Form 50
Version 1. 2019-10-03
TSL7041
EASA Form 51 Application for significant changes or variation of scope and terms of Part 21 POA
Version 1. 2019-10-03
TSL7043
EASA Form 60 Application for agreement of production under Part 21 Subpart F
Version 1. 2019-11-20
TSL7045
EBT practical assessment - Revalidation and renewal of type ratings and IRs
Version 1. 2023-05-16
TSL7679
Elevanmälan
Version 14. 2024-03-18
TSL7163
Elevtillstånd
Version 25. 2024-01-24
TSL7190
Examiner certificate application form and examiner assessment of competence report
Version 5. 2023-05-02
TSL7373
Exposition revision
Version 3. 2023-05-11
TSL7693
FSTD dossier content/FSTD annual report
Version 5. 2023-07-11
TSL7365
Fullmakt/proxy
Version 1. 2017-08-28
TSL7602
Fångeshandling
Version 1. 2023-12-19
TSL7642
Förhandsgodkännande EU-certifierad, ansökan
Version 1. 2022-01-31
TSL7437
Förlängning / förnyelse av instruktörsbehörighet enligt DEL-FCL (Helikopter)
Version 2. 2024-02-05
TSL7479
Förordnande/Delegation av Accountable Manager (AM)
Version 2.0. 2019-02-20
TSL7564
Förslag på ny PPL-fråga
Version 1. 2015-04-23
TSL7575
Försäkran-från-leverantör-av-ledningstjänster-för-trafik-på-plattan
Version 1. 2020-09-24
TSL7232
Förändrad ledningsfunktion
Version 2. 2024-02-26
TSL7220
Grundspecifikation a - b
Version 3. 2023-01-13
TSL7382
Grundspecifikation e - f
Version 1. 2022-02-14
TSL7384
Grundspecifikation med grundtomviktsbestämning för varmluftsballong
Version 1. 2022-05-18
TSL7386
Grundspecifikation, c - d
Version 3. 2023-01-13
TSL7383
Hantering Lokala behörigheter AFIS-personal
Version 2.0. 2019-03-11
TSL7563
Händelserapport aviation safety report asr
Version 7. 2014-08-05
L1662
Händelserapport flygplats
L1764
Händelserapport flygräddning
Version 1. 2012-11-20
L1823
Händelserapport privat (engelska)
Version 4. 2012-11-20
L1629
IDERA
TSL7591
Inrapportering av tillfällig oförmåga för flygledare, flygledarelev och AFIS personal
Version 1. 2017-04-21
TSL7555
Instructor Assessment of Competence (AoC) (FI, IRI, CRI), airplane and helicopter
Version 3. 2024-05-20
TSL7571
Instructor balloon
Version 1. 2024-05-13
TSL7748
Intyg om förlängning av BIR
Version 1. 2023-05-09
TSL7694
Intyg om förlängning av klassbehörigheten SEP (land), TMG och SEP (sjö)
Version 3. 2023-11-16
TSL7554
Intyg om praktisk erfarenhet för utökn av kategori C EASA Del 66 cert, eng
Version 3. 2021-06-03
TSL7307
Intyg om praktisk erfarenhet för utökn av kategori C EASA Del 66 cert, sv
Version 3. 2021-06-03
TSL7306
IR/BIR Aeroplane
Version 2. 2023-11-30
TSL7371
Komponentjournal
Version 7. 2022-01-14
TSL7388
Kontroll av lastfördelningsdiagram på lastinstruktion
Version 1. 2022-02-23
TSL7389
Konvertering av nationella behörigheter för bogsering av segelflygplan mm
Version 1. 2022-11-16
TSL7469
Känd avsändare anmälan om förändring i säkerhetsgodkännande
Version 3. 2021-01-07
TSL7249
Lastningsinstruktion A
Version 3. 2023-01-18
TSL7391
Lastningsinstruktion B
Version 1. 2022-07-15
TSL7392
Lastningsinstruktion C
Version 1. 2022-07-15
TSL7393
Luftfartyg klassificerat som ett luftfartyg av kulturhistoriskt värde
Version 2. 2023-09-04
TSL7416
Luftvärdighetsdeklaration/Inspektionsrapport
Version 2. 2019-06-03
TSL7024
Luftvärdighetsgranskning av EASA luftfartyg
Version 4. 2022-08-05
TSL7216
Luftvärdighetsgranskning av bilaga 1 luftfartyg
Version 1. 2022-10-04
TSL7487
Läkares anmälan
Version 1. 2015-09-28
TSL7607
Löneunderlag / Reseorder senior kontrollant
Version 3. 2021-10-18
TSL7421
Medgivande-om undantag-flygplats-(nationell)
Version 1. 2020-09-24
TSL7228
Medgivande-om-undantag-hindermarkering
Version 1. 2020-09-24
TSL7229
Mel Rectification Interval Extension (Rie) Report Form
Version 1. 2024-01-31
TSL7142
Multi-Crew Pilot License (Aeroplane)
Version 3. 2024-03-05
TSL7078
Nationellt flygtillstånd (förlängningsbart)
Version 4. 2024-05-31
TSL7582
Notification of Out-based operations
Version 2.0. 2018-10-31
BSL14409
Notification of Wet lease-out
Version 1.0. 2018-03-02
TSL7599
Notifiering - enstaka positioneringsflygning (one off ferry)
Version 1. 2019-10-01
TSL7060
One off
Version 2. 2024-03-18
TSL7465
Operativt godkännande EU, ansökan
Version 1. 2022-01-31
TSL7438
Operativt godkännande nationellt, ansökan
Version 1. 2022-01-31
TSL7439
Operativt tillstånd för obemannade luftfartyg
Version 4. 2022-08-25
TSL7124
PC examiner course
Version 1. 2023-01-21
TSL7669
Pilot Display Authorisation PDA
Version 6. 2023-10-03
TSL7593
Privileges for single and multi-pilot operations on SP HPCA
Version 2. 2023-11-09
TSL7692
Protokoll för operativ inspektion
Version 3. 2021-10-18
TSL7422
Radiotelefoni - behörighet
Version 7. 2021-03-22
TSL7341
Rapport om haveri/allvarligt tillbud med segel- och motorsegelflygplan
Version 6. 2012-11-20
L1540
Rapportera brist på utländskt flygplan
Version 3. 2023-10-09
TSL7713
Referenslista för flyghandbok
Version 7. 2015-01-28
TSL7589
Registrering av luftfartyg
Version 1. 2023-06-01
TSL7630
Registrering av Nödsändare ELT406 MHz
Version 1. 2012-11-20
L1796
Registrering av operatör
Version 3. 2024-03-13
TSL7180
Report form for the assessment of competence for TRI/SFI
Version 8. 2024-04-12
TSL7187
Report form for the CPL H skill test
Version 2. 2024-05-16
TSL7570
Report form for the IR H skill test
Version 2. 2023-11-22
TSL7569
Report form for the PPL-H skill test on single-engine or multi-engine helicopters
Version 5. 2024-05-22
TSL7665
Report of combined PC/OPC
Version 6. 2024-06-04
TSL7560
Request for duplicate of licence or medical certificate
Version 1. 2015-12-10
TSL7553
Revision AMP (ansökan om godkännande/för kännedom)
Version 8. 2023-05-05
TSL7178
Revision av manual som inte kräver förhandsgodkännande ATO
Version 1. 2023-06-22
TSL7698
Revision verksamhetsmanual
Version 3. 2023-05-03
TSL7169
Samtycke till registerkontroll för luftfartsskydd
2024-04-08
TSL7680
SCAA Form 18b
Version 5. 2023-02-13
TSL7313
Senior examiner course
Version 1. 2023-01-21
TSL7670
Sjöflygplan
Version 7. 2014-09-08
TSL7565
Skill test Proficiency check or Extension of privileges for LAPL (H)
Version 1. 2023-06-22
TSL7562
Skilltest and proficiency check balloon
Version 1. 2021-07-21
TSL7250
Skilltest and proficiency check sailplane in a TMG
Version 2. 2020-09-02
TSL7211
Skilltest and proficiency check sailplane/powered sailplane
Version 3. 2021-05-06
TSL7210
Skilltest and proficiency check UL sailplane
Version 1. 2021-05-04
TSL7348
Skilltest and proficiency check UL sailplane in a TMG
Version 1. 2021-05-06
TSL7349
Skilltest and report form PPL(A)
Version 1. 2023-12-11
TSL7566
SORA
Version 2. 2023-01-18
TSL7628
Specialundersökning av ögon
Version 1. 2013-04-05
No 162 (a)
Specialundersökning av öron, näsa och halsorgan
Version 1. 2013-04-05
No 163 (a)
ST examiner course
Version 1. 2023-01-21
TSL7671
Statistikrapport för luftfart
Version 2. 2021-01-18
TSL7251
Säkerhetsgodkännande för åkeri
Version 1. 2024-06-04
TSL7757
Temporary Permission to act as ATCO Student
Version 1. 2015-11-27
TSL7662
Temporary permission to exercise privileges
Version 2. 2023-01-19
TSL7023
Testimony regarding PBN privileges check
Version 2. 2017-12-01
TSL7559
Theoretical examination registration
Version 14. 2024-03-06
TSL7164
Tillgodoräknande av militär praktik vid utfärdande av Del 66 certifikat
Version 1. 2022-03-09
TSL7459
Tillägg till grundspecifikation daterad samt grundtomviktsbestämning för varmluftsballong
Version 3. 2022-01-14
TSL7387
Tillägg till grundspecifikation samt grundtomvikts bestämning
Version 1. 2022-02-22
TSL7385
TMGs and single-pilot aeroplanes, except for High-Performance Complex Aeroplanes
Version 7. 2024-03-08
TSL7100
Transfer of Part-FCL, Part-BFCL or Part-SFCL licence to Sweden
Version 3. 2023-05-31
TSL7396
TRI (A) additional privileges
Version 1. 2020-06-16
TSL7188
UL helikopter
Version 1. 2023-06-22
TSL7585
Underhållsintyg Bilaga 1 CS-STAN
Version 1.0. 2017-10-25
TSL7584
Utbildningsflygningar ballong engelska
Version 1. 2021-05-11
TSL7364
Utbildningsflygningar ballong svenska
Version 1. 2021-05-11
TSL7363
Utbildningsflygningar segel engelska
Version 1. 2021-05-11
TSL7362
Utbildningsflygningar segelflygplan svenska
Version 1. 2021-05-11
TSL7361
Utfärdande av certifikat enligt DEL-FCL på grundval av tidigare svenskt flygcertifikat
Version 1. 2024-03-01
TSL7747
Utfärdande certifikat för flygläkare/AME
Version 2. 2023-08-29
TSL7037
Utfärdande/utökning av flygtestbehörighet
Version 1. 2015-09-07
TSL7661
Utökning ny eller befintlig typ
Version 4. 2024-03-27
TSL7206
Wake vortex – aircrew office
Version 2. 2012-11-20
L1785
Wake vortex - ansps
Version 2. 2012-11-20
L1784
Vägningsprotokoll
Version 3. 2023-01-13
TSL7390
Återlämnande-av-certifikat
Version 1. 2020-09-24
TSL7227
Återutfärdande av certifikat enligt DEL-FCL eller DEL-ATCO
Version 5. 2023-01-26
TSL7359
Återutfärdande av förvarat nationellt certifikat
Version 2. 2024-01-10
TSL7609
Äganderättsändring
Version 12. 2023-10-05
TSL7637
Ändringsanmälan i enlighet med EASA
Version 2. 2023-11-07
TSL7499
Överenskommelse om reducering av erfarenhetskrav
Version 2. 2024-01-31
TSL7715