Transport av elcyklar, elsparkcyklar och liknande fordon som passagerare medför

Elcyklar, elsparkcyklar och liknande fordon som medförs ombord av passagerare ska enligt gällande farligt godsregelverk betraktas som UN3171 BATTERY POWERED VEHICLE or BATTERY POWERED EQUIPMENT.

Grundprincipen är att IMDG-koden, som i Sverige satts i kraft genom TSFS 2022:52, ska tillämpas vid transport till sjöss av farligt gods. Av denna föreskrift framgår att vid inrikes transport av farligt gods i fartområde D och E kan en redare välja att istället tillämpa det förenklade regelverket TSFS 2019:39.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!