Säkerhetsrådgivare

Enligt lagen om transport av farligt gods är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som har bemyndigande att ge ut närmare föreskrifter om och vara tillsynsmyndighet för säkerhetsrådgivare.

Läs på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbsida för mer information om säkerhetsrådgivare .

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!