Transport av farligt gods i fartområde D och E samt på inre vattenvägar

Vid inrikes transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E samt på inre vattenvägar får som alternativ till IMDG-koden (TSFS 2022:52)  istället kraven i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:39) om transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E samt på inre vattenvägar tillämpas.

I den nya föreskriften om transport av farligt gods i fartområde D och E samt på inre vattenvägar (TSFS 2019:39) har det tidigare undantagsförfarandet tagits bort. Denna regelförenkling innebär i korthet att föreskriften nu kan tillämpas utan det föregående beslut om undantag och den särskilda besiktning av Transportstyrelsen som krävdes enligt den upphävda föreskriften SJÖFS 2007:21.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!