Utbildning

Landbaserad personal som är sysselsatt med transport av farligt gods, avsett att transporteras till sjöss, ska få utbildning i innehållet i de farligt godsbestämmelser som är relevanta för deras ansvarsområden.

I kapitel 1.3 i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:52) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) finns beskrivet vilka funktioner som berörs, vad utbildningen bör innehålla samt annan relevant information rörande utbildning av landbaserad personal.

Rederier som transporterar farligt gods enligt Östersjöavtalet ska se till att berörda personer har utbildning i tillämpning av avtalet. Ett dokument ska finnas som intygar en sådan utbildning.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!