Internationellt arbete

Uppdateringar och ändringar av IMDG-koden görs internationellt av IMO vartannat år. En svensk översättning av IMDG-koden utförs och införlivas efter beslut av IMO.

Arbetet med att ändra IMDG-koden syftar bland annat till att harmonisera reglerna med övriga transportslag, (ADR, RID och ICAO-TI).

På IMO diskuteras bland annat kommande ändringar i IMDG-koden. Alla medlemsländer har även möjlighet att skicka in förslag till ändringar.

För att underlätta implementering av ändringar i koden ansvarar IMO:s E&T Group (Editorial and Technical Group) att beslutade ändringar kommer in i koden på ett tekniskt och redaktionellt riktigt sätt. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!