Fartygsrapportering via Maritime Single Window (MSW)

Fartyg som avgår från en svensk hamn eller ankarplats eller fartyg som kommer från en hamn utanför EU och är på väg till en svensk hamn eller ankarplats på svenskt sjöterritorium ska lämna vissa uppgifter till Sjöfartsverket. Bland annat om man har farligt gods ombord.

Uppgifterna är obligatoriska och ska lämnas elektroniskt i det svenska fartygsrapporteringssystemet Maritime Single Window (MSW). Uppgifterna vidarebefordras därefter till SafeSeaNet Sweden (SSNS) där de lagras.

Läs mer om MSW på Sjöfartsverkets webbplats

MSW är en portal för inrapportering av myndighetsinformation kopplad till ett fartygsanlöp. Portalen, som förvaltas av Sjöfartsverket, tar hand om de krav på förenkling av fartygsrapportering som ställs i EU-direktiv 2010/65/EU.

För vidare information om vilka uppgifter som ska lämnas samt andra frågor och svar, läs mer om fartygsrapportering.

Du kan även läsa mer om vilka detaljer som krävs för att bland annat rapportera förpackat farligt gods i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:159) om rapporteringsskyldighet för fartyg i vissa fall.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!