Godsdeklaration för farligt gods till sjöss

Den avsändare som överlämnar farligt gods för transport till sjöss ska beskriva det farliga godset i en transporthandling och tillhandahålla den ytterligare information och dokumentation som anges i föreskrifterna. Informationen kan tillhandahållas i en godsdeklaration eller, efter överenskommelse med rederiet, genom EDP- eller EDI-tekniker.

Uppgifter som ska finnas med i godsdeklarationen anges i avsnitt 5.4.1 i IMDG-föreskrifterna -TSFS 2022:52.

TSFS 2022:52 - Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden)

Det finns inte krav på att använda en särskild blankett där godsdeklarationen ska anges, men Transportstyrelsen har tagit fram en blankett som med fördel kan användas som frakthandling vid sjötransport av farligt gods. Vid internationell sjötransport ska uppgifterna i godsdeklarationen vara på engelska. Sker transporten nationellt, inom Sverige, får den vara på svenska.

Blankett på svenska: Formulär för multimodal transport av farligt gods

Blankett på engelska: Dangerous Goods Declaration

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!