Bulkgods

Bulktransport innebär att produkten lastas direkt i ett lastutrymme i fartyget utan någon ytterligare inneslutning. Ofta transporteras stora mängder åt gången. Det kan vara fasta, flytande eller kondenserande gasformiga produkter.

Olika produkter utgör olika risker och vissa ämnen får överhuvudtaget inte transporteras i bulk ombord på fartyg. Vissa laster utgör en extra fara när de transporteras i bulk t.ex. sågspån och bränd kalk. Vid transport av flytande eller gasformiga produkter i bulk måste fartyget alltid vara konstruerat med lastutrymmen i form av speciella tankar.

Ämnen som inte har några skadliga kemiska egenskaper måste ändå hanteras och lastas enligt speciella regler på grund av sina fysikaliska egenskaper t.ex. hög vikt och rasbenägenhet. Om dessa egenskaper inte beaktas på rätt sätt kan fartyget överlastas eller stabiliteten försämras.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!