Anmäl brister och missförhållanden

På den här sidan kan du göra en anmälan om missförhållanden.

Sjöfararen ska ha rätt att lämna klagomål som rör anställning och levnadsförhållande ombord på fartyget. En beskrivning av tillvägagångssättet över hur man lämnar klagomål ombord ska delges sjömannen vid påmönstring.

Principen är att klagomål ska lösas så nära källan som möjligt. Sjömannen har alltid rätt att vända sig både till sin flaggstat och till en hamnstat om klagomålet inte omhändertas på ett tillfredsställande sätt.

Transportstyrelsen har tagit fram ett förslag på hur en sådan beskrivning kan se ut.

Exempel på rutin för klagomål ombord på fartyget (docx, 24 kB)

Du kan även tipsa oss om skador och avvikelser på ett fartyg eller ett rederi. Dina uppgifter är viktiga. Du kan bidra till att förbättra arbetsmiljön, säkerheten och skydda den marina miljön.

Akuta ärenden

Om ditt ärende är av akut karaktär kontakta tjänsteman i beredskap (Tib) via SOS alarm, 112.

Inte möjligt att bifoga filer i formuläret

För tillfället går det inte att bifoga filer i formuläret. Vi arbetar på att lösa problemet.

Anmälan till myndigheten är en allmän handling

Om du är anställd på arbetsplatsen och din anmälan avser arbetarskydd, 28 kap. 14 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), omfattas din anmälan av sekretess.

Din anmälan

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!