Transportstyrelsens certifikatsystem hålls kontinuerligt uppdaterat via folkbokföringen och ändring sker automatiskt vid nästa ändring eller förnyelse. Transportstyrelsen har inte möjlighet att ändra namn och personuppgifter på EASA Del 66 certifikat.