Vid ansökan om förnyelse av ett utgånget EASA Del 66 certifikat ska du bifoga en försäkran om att du för tiden certifikatet varit ogiltigt inte utfärdat något underhållsintyg (CRS) sedan giltigheten på certifikatet gick ut.