Fartygsregistrering

Passagerarbåtar under fem meter som kan ta minst 12 passagerare ska vara registrerade i fartygsregistrets båtdel. Fiskebåtar under 5 meter som har en fiskelicens behöver inte vara registrerade enligt lagen om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart, men kan behöva vara registrerade på grund av Havs- och Vattenmyndighetens regler. För mer information om detta, kontakta Havs- och Vattenmyndigheten.

Ja, samtliga båtar över fem meter som används yrkesmässigt till befordran av gods eller passagerare, bogsering eller bärgning, till fiske eller annan fångst eller som hyrs ut till allmänheten ska vara registrerade i fartygsregistrets båtdel.

Sedan den 1 februari 2018 började nya reglera att gälla när man ska registrera ett fartyg. Definitionen av skepp har ändrats till fartyg med en skrovlängd som överstiger 24 meter.

Enklare registrering

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!