Registrering av fartyg

Det svenska fartygsregistret är inrättat för registrering av skepp, skeppsbyggen och båtar. Att registrera ett skepp eller en båt med en största längd från 15 meter är obligatoriskt. Det är också obligatoriskt att registrera båtar som används yrkesmässigt.

Alla svenska skepp (som har en största längd överstigande 24 meter) ska vara registrerade i fartygsregistrets skeppsdel. Registreringsplikten gäller oavsett om skeppet används yrkesmässigt eller som fritidsskepp.

Läs mer om registrering av skepp.

Fartyg med en största längd upp till 24 meter kallas båtar och registreras i fartygsregistrets båtdel.

Båtar med en största längd från 15 meter är registreringspliktiga oavsett vad de används till.

De båtar som har en största längd understigande 15 meter och används yrkesmässigt ska registreras om båten har en största längd om minst fem meter. Passagerarbåtar ska, även om de är kortare än fem meter, alltid registreras om de är konstruerade så att de kan föra fler än tolv passagerare.

Exempel på verksamheter för båtar är till exempel

  • bogsering eller bärgning
  • transport av gods eller passagerare
  • fiske eller annan fångst
  • uthyrning till allmänheten.

Läs mer om registrering av båt.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!