Frågor och svar kring regler för nationell sjöfart

Frågor och svar

Föreskriften ska tillämpas på svenska fartyg som inte omfattas av krav på internationella säkerhetscertifikat (SOLAS samt passagerar- och fiskefartygsdirektivet). Detta innebär i huvudsak att svenska fartyg som går på inrikesresa omfattas, men även fartyg mindre än 500 brutto, andra än passagerarfartyg, som går på internationell resa.

Funktionsbaserade regler innebär att reglerna talar om vad som ska uppnås, inte i detalj hur de ska uppnås. Det skapar utrymme för olika lösningar, anpassade efter olika verksamheters förutsättningar.

Du hittar hjälp- och stödmaterial under sidan regler för nationell sjöfart.

Om du inte hittar svar på dina frågor kan du kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för sjöfart genom att mejla till sjofartstillsyn@transportstyrelsen.se.

På sidan regler för nationell sjöfart hittar du stödmaterial och hjälp att tillämpa reglerna. Se särskilt informationen om "Andra föreskrifter från Transportstyrelsen som kan behöva tillämpas" under kompletterande upplysningar 1 kap. 10§.

På sidan Starta ny verksamhet hittar du stödmaterial och hjälp att tillämpa reglerna.

Skrovets största längd inklusive fast anbringad utrustning och varaktigt integrerande tillbehör.

Det är alltid den aktuella verksamheten som styr vilket regelverk/teknisk standard som fartyget behöver uppfylla. Fartyg som uppfyller standarder kopplade till CE-märkning (dokument om överensstämmelse) av fritidsbåtar är förmodligen inte lämpliga för alla sorters verksamhet men kan fungera för yrkesmässigt bruk, men inte som passagerarfartyg.

För mer information se kompletterande upplysningar för 1 kap. 14§.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!