Fartyg som är 5-15 meter

Ett fartyg med en skrovlängd av minst 5 meter men mindre än 15 meter behöver inte certifieras om det transporterar högst 12 passagerare, även om fartyg används yrkesmässig. Det är du som fartygsägare som själv kontrollerar och ansvarar för att fartyget uppfyller de regler som gäller och att fartyget är sjövärdigt och att din verksamhet är säker.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!