Avgifter och kostnader

För fartyg i nationell sjöfart utgår en årsavgift

Transportstyrelsens verksamhet finansieras med avgifter och det är den som vill använda transportsystemet på något sätt som också ska betala. De avgifter Transportstyrelsen tar ut ska därför täcka de kostnader vi har för att vi ska ha ett säkert, tillgängligt och miljövänligt transportsystem både i dag och i framtiden.

Transportstyrelsens avgifter ska motsvara de kostnader vi har för verksamheten. Här kan du läsa mer om Transportstyrelsens avgiftsmodell och vad kostnaderna består av.

En faktura för årsavgifter genereras i samband med avrapportering av egenkontroll (självdeklaration) i e-tjänsten EKAN. Avgiften ska betalas av fartygets ägare. Avgifter inom sjöfartsområdet

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!