Fartyg som är 5-15 meter och har fler än 12 passagerare

Ett fartyg som transporterar fler än 12 passagerare är ett passagerarfartyg och ska ha ett passagerarfartygscertifikat.

Tänk på att vissa passagerarfartyg som inte uteslutande används i fartområde E omfattas av passagerarfartygsdirektivet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!