Certifikat

Ja, om fartyget

  • har en skrovlängd av 15 meter eller längre och används i yrkesmässig trafik
  • är ett passagerarfartyg (oavsett längd)
  • är ett fritidsfartyg som har en skrovlängd av 24 meter eller längre.

Ett fartyg som har ett skrov med en största längd av minst 15 meter (fritidsfartyg som har ett skrov med en största längd som överstiger 24 meter) och alla passagerarfartyg ska ha certifikat.

Med Transportstyrelsens e-tjänst Certifikatsguiden kan du få fram en lista över de certifikat som ska finnas ombord på ett specifikt fartyg.

I och med de nya reglerna och att du nu ska utföra egenkontroll av ditt fartyg innebär det att du inte längre beställer mellanliggande besiktning av fartyget.

Trots utebliven påteckning av befintligt certifikat är dessa fortfarande giltiga fram till det datum som framgår av certifikatets utgångsdatum. I god tid innan certifikatet(-en) blir ogiltiga kommer Transportstyrelsen att boka ett datum för kontroll inför nytt certifikat. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!