Systematiskt sjösäkerhetsarbete

På den här sidan kan du ta del av vanliga frågor och svar om systematiskt sjösäkerhetsarbete.

Frågor och svar

Genom ett systematiskt sjösäkerhetsarbete ges möjlighet att upptäcka risker innan något hänt, till skillnad mot att enbart genomföra åtgärder efter ett tillbud eller en olycka. Krav på systematiska arbetssätt är därför numera grunden i många branscher, exempelvis systematiskt arbetsmiljöarbete eller systematiskt brandskyddsarbete. Systematiskt sjösäkerhetsarbete innebär bland annat att man har infört rutiner för hur fartyget ska underhållas. Mer information finns under regler för nationell sjöfart.

Information om hur du kan dokumentera det systematiska sjösäkerhetsarbetet finns under regler för nationell sjöfart.

Det finns en skyldighet att rapportera in olyckor och tillbud till Transportstyrelsen. Här kan du läsa mer om hur du rapporterar olyckor och tillbud
Arbetsgivare har dessutom en skyldighet enligt Arbetsmiljölagen att utreda arbetsplatsrelaterade olyckor och incidenter och vidta åtgärder så de inte uppstår igen.

En viktig del av det systematiska sjösäkerhetsarbetet är att du ska ha skydd mot de risker som finns i din verksamhet. Under Transportstyrelsens hemsida för publikationer och rapporter hittar du riktlinjer för hur du kan genomföra en riskanalys.

Transportstyrelsen har analyserat de olyckor som skett inom svensk sjöfart senaste tioårsperioden och kan bland annat konstatera att ca 65 procent av dödsolyckorna inom sjöfarten sker med mindre fartyg (under 20 brutto). Statens haverikommission har även undersökt flera av dessa olyckor och lämnat rekommendationer till Transportstyrelsen om att bland annat se över regelverket och införa ett tillsynssystem som även omfattar de mindre fartygen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!