Fartyg som är 15 meter eller längre

Ett fartyg med en skrovlängd av minst 15 meter som används yrkesmässigt ska ha certifikat.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!