Egenkontroll

Egenkontroll betyder att en redare själv kommer att få kontrollera och intyga att fartyget är i sjövärdigt skick genom en självdeklaration. Självdeklarationen gör du genom e-tjänsten  för egenkontroll av nationell sjöfart (EKAN).

Det finns en hel del information om vad som gäller för din fartygstyp på Transportstyrelsens hemsida: Nationell sjöfart - Transportstyrelsen

För yrkesfartyg med en skrovlängd mellan 5-15 meter finns en broschyr att ladda ner: Yrkesfartyg med en längd av 5-15 meter - dags att göra en säkerhetsgenomgång av ditt fartyg och din verksamhet (transportstyrelsen.se)

Samt en blankett som hjälp för dokumenteringen av egenkontroll: Dokumentation - nationell sjöfart (transportstyrelsen.se)

Du väljer själv när du vill utföra dina aktiviteter. Intervallet mellan aktiviteterna kan exempelvis utgå från tillverkarens anvisningar.

Ja, du som fartygsägare kan anlita annan kompetent person om du själv är osäker på hur egenkontrollen ska utföras, men det är alltid du som är ansvarig.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!