Starta ny verksamhet

Det är många saker som du behöver säkerställa innan du startar en ny verksamhet. Den här informationen innehåller i huvudsak det som är kopplat till Transportstyrelsens ansvarsområde, så tänk även på att det kan vara nödvändigt att ta hänsyn till regler från andra myndigheter.

Bemanning och behörighet

En viktig del är vilken bemanning fartyget behöver och vilken behörighet som är nödvändig. I vår behörighetsguide kan du ta reda på vad som krävs för att få en viss behörighet och vilka rättigheter den ger.

Bemanning

Behörighetsguiden

Användning av ditt fartyg

Den finns lagar och regler för alla fartyg men vilka som gäller för det enskilda fartyget är framför allt beroende av fartygets storlek, vad fartyget ska användas till och var fartyget ska användas. Ska du starta en ny verksamhet är det nödvändigt att kontrollera att fartyget och verksamheten uppfyller de regler som gäller och att fartyget är anpassad för den planerade verksamheten. Det är du som fartygsägaren som är ansvarig, men om du bedömer att du inte har tillräcklig kunskap så kan du naturligtvis ta hjälp från någon med lämplig kunskap.

Certifikat

Det finns ett antal olika certifikat. Det är framför allt passagerarfartyg (oavsett skrovlängd) och övriga yrkesfartyg med en skrovlängd av minst 15 meter som har krav på certifikat. För att fartyget ska kunna certifieras behöver fartyget genomgå besiktningar och kontroller vilket normalt utförs av Transportstyrelsen. Därför behöver du innan du bygger, köper eller flaggar in ett fartyg kontakta Transportstyrelsen.

Certifikatsguiden

Inflaggning

Nybyggnad

Registrering

Båtar som har en skrovlängd av minst 5 meter och som används yrkesmässigt samt alla skepp ska registreras i det svenska fartygsregistret.

Fartygsregistret

Skeppsmätning

Fartyg som har en skrovlängd som är 12 meter eller mer och en skrovbredd som är 4 meter eller mer ska skeppsmätas. 

Skeppsmätning

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!