Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Sök och uppdatera

Om ni vill starta ett järnvägsföretag för att bedriva trafik i Sverige krävs tillstånd. Om verksamheten ni ska bedriva faller under lagen för nationella järnvägssystem ska ni söka ett nationellt trafiksäkerhetstillstånd. Läs med om detta här. 

Hur går ansökan till?

Ansökan om nationellt trafiksäkerhetstillstånd görs i Transportstyrelsens system för ansökningar (TRAP).

Sök i TRAP 

Om du funderar på att ansöka

Om du funderar på att ansöka om tillstånd är det önskvärt att du kontaktar oss tidigt i processen. Det kommer att underlätta arbetet med din ansökan!

Kontaktformulär

Vilka omfattas?

Ni ska söka ett nationellt trafiksäkerhetstillstånd om ni ska bedriva trafik på

  • järnvägsnät som är funktionellt åtskilda från den svenska delen av Europeiska unionens järnvägssystem och endast är avsedda för persontransport i lokal-, stads- eller förortstrafik
  • privatägda järnvägsnät som ägaren eller en operatör använder för sin godsverksamhet eller för icke-kommersiell persontrafik, eller
  • järnvägsnät som är avsedda att enbart användas för lokala eller historiska ändamål eller turiständamål.

Vad kommer att kontrolleras?

I ansökan om nationellt trafiksäkerhetstillstånd kontrolleras

När ska jag uppdatera mitt tillstånd?

Tillståndet är giltigt tillsvidare, utan krav på förnyelse. Om du ska göra en väsentlig förändring i verksamheten ska det anmälas till Transportstyrelsen som kan behöva uppdatera tillståndet.

Ansökningsavgift för tillstånd

Vid ansökan om tillstånd kommer Transportstyrelsen att skicka en faktura med ansökningsavgift till er.

Avgift för tillstånd

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!